Mittalaitteiden huollot ja varaosat sekä muut oheistuotteet saman katon alta Turussa

Ota yhteyttä

Taulukko kalibrointisuureista

Ilman virtausnopeus (m/s) 0,1...20,0 m/s kokonaismittausepävarmuus +/-3%, Sweman auditoima tuulitunneli ja jäljitettävyys Swedish National Testing and Research Institute ja Finas.
Ilmavirta (l/s) 3,0...200 l/s ilmamäärämittarit, balometrit, suppilot. Jäljitettävyys Swema.
Paine -300Pa...7000Pa +/-1%(Pa) alue: +/-20kPa, 1 vuoden epävarmuus +/- 0,05%RDG+0,05%FS. Jäljitettävyys Swema Ab ja Finas K026 (EN ISO / IEC 17025).
Painealue 0...10 bar , ylipaine kokonaisepävarmuus +/- 0,016 bar. Jäljitettävyys Finas K026 IEC 17025.
Lämpötila-alue -18...200 astetta celsiusta, vertailumittarin epävarmuus +/- 0,04 °C. Jäljitettävyys UKAS.
Lämpötila: Pt100 mittaus alue: -20...250 °C. 1-vuoden mittausepävarmuus +/-0,1 °C
Pt-100 Simulointi +/- 0,25 °C,Termoparimittaus Tyyppi K, Termoparisimulointi Tyyppi K.
Hiilidioksidipitoisuus CO2 0...3000ppm kalibrointikaasut 0ppm ja 2500ppm jäljitettävyys dräger ja Eurogas.
Kosteus (%RH) Alue: 0...100RH% Jäljitettävyys Finas ja Vaisala.
Äänitaso (dB) Kalibraattori Cirrus. Jäljitettävyys Cirrus laboratory.
Valo (Lux) Vertailumittaus jäljitettävällä mittalaitteella DeltaOhm 50...4000 lux.
Ilmanvirtaus l/min 0...100l/ min Jäljitettävyys Gasum.
Jännitemittausalue 1mV...1000V AC ja DC Jäljitettävyys Calmet EN ISO/IEC 17025:2005.
Virtamittausalue DC/AC -100...100mA +/-1,5uA, Alue 0,1mA...100A, virtapihtimittarit 1000A asti Calmet IEC 17025.
Taajuusmittausalue 0.0027...50000Hz 1 vuoden epävarmuus +/- 0,01%.
Pienjännitemittausalue -25...150mV 1 vuoden epävarmuus +/-4uV.
Resistanssimittausalue 0...4000ohm 1 vuoden epävarmuus +/-3,5mOhm.
Lisäksi pienjännitegenerointi -25mV...150mV, jännitegenerointi -3...12V, virtagenerointi 0...25mA, taajuusgenerointi 0.0005...10000Hz. Jäljitettävyys Finas K026 (EN ISO/IEC17025).

Ota yhteyttä

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse