Kalibrointilaboratoriomme takaa mittalaitteidesi tarkkuuden

Mittausten luotettavuuden perusedellytyksenä on jäljitettävyys ja kalibrointi. Jäljitettävyydellä tarkoitetaan mittaustuloksen ominaisutta, jonka avulla tulos voidaan yhdistää referenssiin (mittanormaaliin ja sitä kautta SI-järjestelmään) dokumentoidulla ja katkeamattomalla kalibrointien ketjulla. Kalibroinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla määritetyissä olosuhteissa saadaan tietoon mittauslaitteen näyttämän arvon ja vastaavan referenssin avulla toteutetun arvon välinen yhteys. Kalibroinnin avulla laite voidaan virittää näyttämään oikeaa, referenssin antamaa lukemaa. Viritys tehdään yleensä silloin kun mittalaitteen ja referenssin välillä on merkittävä poikkeama tai mittalaitteen arvot ovat ulkona spesifikaatiosta.

 

Kalibrointimme on jäljitettävissä SI-järjestelmään kansallisten tai kansainvälisten metrologisten instituutioiden tai ISO/IEC 17025 akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kautta.

 

Yrityksen omistuksessa ja henkilöstössä tapahtuneiden muutosten jälkeen olemme vuoden 2021 keväästä alkaen investoineet voimakkaasti entistäkin tarkempiin ja laadukkaampiin mittareferensseihin ja -järjestelmiin, sekä kehittäneet kalibointimenetelmiämme edelleen mittauskyvykkyytemme parantamiseksi. Koulutamme henkilöstöämme ja kehitämme laatujärjestelmäämme jatkuvasti.

Laboratoriomme kalibrointikyvykkyys kattaa seuraavat mittalaitteet ja suureet

Sisäilmaston mittalaitteet

 • Ilmanvirtaus ja ilmamäärä
 • Paine ja paine-ero
 • Lämpötila ja infrapunalämpötila
 • Kosteus
 • Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
 • Valo (lux)
 • Äänitaso

Sähkötekniset mittalaitteet

 • Yleismittarit
 • Resistanssimittarit ja eristysvastusmittarit
 • Asennustesterit
 • Pihtimittarit