Kalibrointilaboratoriomme takaa mittalaitteidesi tarkkuuden

Yhteystiedot

Me Servikal Oy:llä teemme laboratoriokalibrointeja luotettavasti ja varmasti missäpäin tahansa Suomea sijaitseville yrityksille. Kalibroinnin tarkoituksena on tehostaa mittalaitteiden suorituskykyä ja tietenkin parantaa laitteiden tarkkuutta. Kaikki mittalaitteet on kalibroitava säännöllisesti, jotta voidaan varmistua mittausten tarkkuudesta ja luotettavuudesta sekä ylläpitää laitteiston hyvää suorituskykyä. 


Pyydä tarjous kalibrointilaboratoriomme kokeneilta ammattilaisilta!

Turun kalibrointilaboratoriomme takaa mittalaitteidesi tarkkuuden

Pyrimme toimittamaan asiakkaillemme mahdollisimman tarkkoja mittalaitteita. Laitteiden tarkkuuden takaamiseksi noudatamme paitsi alan laatujärjestelmiä myös itse kehittämäämme omavalvontasuunnitelmaa. Dokumentoimme aina tarkan toimintasuunnitelman ja valvomme tämän noudattamista. Myös työn eteneminen ja tulokset kirjataan vaatimusten mukaisella tavalla. Valvomme oman osaamisemme ja toimintamme lisäksi laboratoriomme olosuhteita.

Laboratoriomme kalibrointikyvykkyys kattaa seuraavat mittalaitteet ja suureet:

Sisäilmaston mittalaitteet

 • Ilmanvirtaus ja ilmamäärä
 • Paine ja paine-ero
 • Lämpötila ja infrapunalämpötila
 • Kosteus
 • Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi
 • Valo (lux)
 • Äänitaso

Sähkötekniset mittalaitteet

 • Yleismittarit
 • Resistanssimittarit ja eristysvastusmittarit
 • Asennustesterit
 • Pihtimittarit